เกี่ยวกับชาเล่ต์ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ไม้

รู้จักชาเล่ต์ (ABOUT CHALE'T)

ชาเล่ต์ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ไม้

CHALE’T (ชาเลต์) หนึ่งในแบรนด์ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ไม้จริงแปรรูปชั้นนำของประเทศ ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ SBP Timber group กลุ่มธุรกิจค้าไม้ที่เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ.1981) จากจุดเริ่มต้นการนำเข้าและจัดจำหน่ายไม้แปรรูปจากทั่วโลก สู่การพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าจากไม้จริง ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม้จริง ด้วยองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สร้างผลิตภัณฑ์ที่งดงาม คุ้มค่า คงทน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งมอบคุณค่านี้สู่ผู้ใช้งานภายใต้แบรนด์ CHALE’T ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในรูปแบบที่แตกต่างกัน

วิสัยทัศน์ (CHALE’T VISION)

เราจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและแหล่งองค์ความรู้เรื่องไม้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมไม้จริงแห่งการอยู่อาศัยครบวงจร (CHALE’T Inno Living) ที่ผลักดันด้วยแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่
  • Wood Engineering ด้านวิศวกรรมงานไม้
  • Wood Technology ด้านเทคโนโลยีงานไม้
  • Wood Architecture ด้านสถาปัตยกรรมงานไม้

พันธกิจ (CHALE’T MISSION)

  • CHALE’T เป็นสถานที่ที่รวบรวมความรู้เรื่องไม้ และนวัตกรรมงานไม้เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ไม้อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน
  • CHALE’T เป็นร้านค้าไม้ ที่ได้คัดสรรไม้จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ที่เหมาะสมและถูกต้อง
  • CHALE’T เป็นแบรนด์ที่สื่อถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านงานไม้ ที่ผ่านเทคโนโลยีงานไม้
  • CHALE’T เป็นผู้นำเรื่องการ Design งานไม้
Wood Innovation

วัฒนธรรมองค์กร (CHALE’T CULTURE)


พุทธธรรม
(Dhamma)

มีพุทธธรรมเป็นแกนใจในจิตวิญญาณของทุกคน และปฏิบัติงานโดยธรรม “ดี-ถูก-ชอบ-ตรง” มุ่งเน้นพัฒนาและผลิตสินค้าด้วยหลักธรรม โดยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ และการใช้ไม้ป่าปลูกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภูมิปัญญาและการออกแบบ
(Design & Wisdom)

มุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องไม้ ผสมผสานการดีไซน์ ศิลปะ อารยธรรม และภูมิปัญญาของธรรมชาติ เพื่อส่งมอบภูมิปัญญาเหล่านี้สู่พนักงาน ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

นวัตกรรม
(Innovation)

เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ทั้งด้านสินค้าและการบริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ไม้ที่เรารัก เช่น การทา Glulam การอัดสีเข้าไปในไม้ (wood impregnation) โครงหลังคาไม้ Prefab- house

ผู้บริหารชาเล่ต์


1

คุณยิวลี่ บุญธำรงกิจ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารและการตลาด

2

คุณคมวิทย์ บุญธำรงกิจ

กรรมการผู้จัดการ

3

คุณวิชัย บุญธำรงกิจ

รองกรรมการผู้จัดการ

สาส์นจากผู้บริหาร


© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator