ตำแหน่ง : Assistant Modern Trade Manager, Development Manager (Chale't / Franchise)

คุณสมบัติตำแหน่งนี้ :

ตำแหน่ง Assistant Modern Trade Manager ติดต่อประสานงาน นำเสนอสินค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า จัดกิจกรรมเพิ่มยอดขาย ดูแลทีมงาน พนักงาน PC กระตุ้นยอดขายสินค้า ตำแหน่ง Business Development Manager (Chale't / Franchise) พัฒนาธุรกิจใหม่กลุ่มสินค้าไม้ Chale't

  • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และการควบคุมงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอผลงานได้คล่อง
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
เงินเดือน : ตามการต่อรอง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล :
บริษัท เอส.บี.พี. ทิมเบอร์ กรุ๊ป จำกัด/บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรีส์ จำกัด 40/1 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
02-831-8200, 082-782-9015, 089-769-8908
กรณีมีไฟล์ Resume
* เพื่อป้องกัน Spam mail กรุณากรอกผลบวกให้ถูกต้อง
กรอกกรณีไม่มีไฟล์ Resume
ข้อมูลส่วนบุคคล :
ที่อยู่ผู้สมัคร :
บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวก :
การรับราชการทหาร :
สถานภาพการสมรส :
รายได้คู่สมรส :
ประวัติการศึกษา (Education) :
ประวัติการฝึกอบรม (Training) :
ความรู้ด้านภาษา (โปรดระบุเป็น : พอใช้ / ดี / ดีมาก) :
ความสามารถด้านอื่นๆ :
ยานพาหนะ :
ประวัติการทำงานที่ปัจจุบันหรือล่าสุด :
ประวัติการทำงานที่อื่นๆ ก่อนหน้านี้ :
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท :
โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และอาชีพ ของผู้อ้างถึง 3 ท่าน (มิใช่ญาติหรือนายจ้างเดิม) :
รูปผู้สมัคร :

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator