ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อค / เจ้าหน้าที่บัญชี AP

คุณสมบัติตำแหน่งนี้ :
  • ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี
  • ประสบการ 1 - 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการเจรจาและติดตามงาน
  • มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต
เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล :
บริษัท เอส.บี.พี. ทิมเบอร์ กรุ๊ป จำกัด/บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรีส์ จำกัด 40/1 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
02-831-8200, 082-782-9015, 089-769-8908
กรณีมีไฟล์ Resume
* เพื่อป้องกัน Spam mail กรุณากรอกผลบวกให้ถูกต้อง
กรอกกรณีไม่มีไฟล์ Resume
ข้อมูลส่วนบุคคล :
ที่อยู่ผู้สมัคร :
บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวก :
การรับราชการทหาร :
สถานภาพการสมรส :
รายได้คู่สมรส :
ประวัติการศึกษา (Education) :
ประวัติการฝึกอบรม (Training) :
ความรู้ด้านภาษา (โปรดระบุเป็น : พอใช้ / ดี / ดีมาก) :
ความสามารถด้านอื่นๆ :
ยานพาหนะ :
ประวัติการทำงานที่ปัจจุบันหรือล่าสุด :
ประวัติการทำงานที่อื่นๆ ก่อนหน้านี้ :
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท :
โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และอาชีพ ของผู้อ้างถึง 3 ท่าน (มิใช่ญาติหรือนายจ้างเดิม) :
รูปผู้สมัคร :

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator