ห้องพักวิลล่าสุดหรู สร้างสรรค์ด้วยงานไม้จริงจากชาเล่ต์ ด้วยระบบ Prefab House ที่สามารถควบคุมทั้งงบประมาณ และเวลา สร้างความคุ้มค่าให้กับเจ้าของโครงการ

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator