สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืน ด้วยสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ผลผลิตจากไม้ป่าปลูก ที่คนรักษ์ไม้ต้องภูมิใจ

เรื่องน่ารู้จากชาเล่ต์
13-01-2020
มีผู้ชมแล้ว 3144 ครั้ง
สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืน ด้วยสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ผลผลิตจากไม้ป่าปลูก ที่คนรักษ์ไม้ต้องภูมิใจ ผลผลิตจากโครงการแม่แจ่มโมเดลพลัส โครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ก่อเกิดเป็น ไม้ไผ่ลำ (Chale't Eco Bamboo) ผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าให้แก่ชิ้นงานสถาปัตยกรรมได้มากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฟาซาด หลังคาไม้ไผ่ หรือแม้แต่นำไปใช้ตกแต่งงานอินทีเรีย ก็ล้วนนำไปต่อยอดได้ทั้งสิ้น มาพร้อมความสวยงามทนทานอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยเสริมเสน่ห์ให้ทุกชิ้นงานโครงสร้างน่าค้นหามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังรับประกันว่าปราศจากปลวก มอด รา ยาวนานถึง 15 ปี สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืน ด้วยสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ผลผลิตจากไม้ป่าปลูก ที่คนรักษ์ไม้ต้องภูมิใจ ไม่เพียงสร้างความยั่งยืนในแง่อายุการใช้งานของชิ้นงานสถาปัตยกรรมที่ผลิตจาก ไม้ไผ่ลำ (Chale't Eco Bamboo)เท่านั้น ที่จะคงทน แข็งแรง แต่ในแง่คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ก็ยังมีความยั่งยืนทั้งในด้านรายได้ และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ด้วยการนำรายได้จากการผลิตสินค้าต่างๆ ในโรงงานไปต่อยอดสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการปลูกป่า ภายใต้โครงการแม่แจ่มโมเดลพลัสนั่นเอง สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืน ด้วยสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ผลผลิตจากไม้ป่าปลูก ที่คนรักษ์ไม้ต้องภูมิใจ
เรื่องน่ารู้อื่นๆ ที่แนะนำ
สินค้าในหมวดต่างๆ

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator